Hà Nội những ngày mùa thu luôn khiến chúng ta xao động trước vẻ đẹp thiên nhiên nhưng cũng làm dâng lên trong ta xúc cảm tự hào về những ngày mùa thu lịch sử.