Bản tin Trưa ngày 30/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Bộ đội Phòng không huấn luyện tác chiến hiện đại.

- Để có một kỳ thi THPT 2022 công bằng.

- NATO công bố khái niệm chiến lược mới.