Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.