45 năm qua, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã vượt qua những trở ngại của quá khứ, phát triển vượt bậc với các hoạt động tiếp xúc cấp cao thường xuyên và các dự án quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực. Có được thành quả đó, chính là nhờ sự ứng xử chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau mà  lãnh đạo  và nhân dân hai nước đã vun đắp trong suốt thời  gian dài, là điểm quan trọng nhất để làm sâu sắc hơn, phát triển mạnh mẽ hơn nữa hướng tới những tầm cao mới trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á.