Những con tàu mang tên hiệu C43, tàu C165, tàu C235, tàu 69, tàu HQ-671 cùng với những tên tuổi như Lê Văn Một, Bông Văn Dĩa, Nguyễn Văn Vinh, Hồ Đắc Thạnh, Nguyễn Văn Đức và những chiến công của cán bộ chiến sĩ thủy thủ tàu không số trên con đường biển mang tên Bác sẽ mãi là những bài học quý báu cho cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân học tập và noi theo. Tiếp tục cống hiến, đóng góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ và giữ gìn vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.