Trường Bưởi - Chu Văn An, ngôi trường 110 năm tuổi đã chứng kiến biết bao thăng trầm của Hà Nội. Ngôi trường đó cũng là mảnh đất ươm những hạt giống đỏ cho Cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, với những học trò xuất sắc đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Biết bao nhân tài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã trưởng thành từ mái trường này. Dưới mái trường 100 tuổi ấy, biết bao câu chuyện, biết bao kỷ niệm, ký ức, bao điều đáng để nhớ và trân trọng. Ở đây truyền thống không phải là những giai thoại, không chỉ là những nhân vật, sự kiện lịch sử, truyền thống được hòa vào từng suy nghĩ, từng nhận thức, trong mơ ước của các thế hệ Chu Văn An ngày hôm nay.