Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta lực lượng dân quân du kích đã có mặt ở hầu hết các địa phương, các chiến trường, trực tiếp tham gia chiến đấu và đã nhiều lần lập chiến công, tiêu diệt được hàng nghìn quân địch, phá hủy lô cốt, dùng súng trường, tiểu liên, đại liên, bắn hạ những chiếc máy bay tối tân hiện đại của Mỹ. Và khi giáp mặt, họ sẵn sàng dùng tay không đánh giặc.