Hàng năm cứ vào ngày mùng 1 tết dương lịch, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên từng công tác ở Nhà máy Z133 lại tụ họp về đây để kỷ niệm ngày truyền thống. Ôn lại những tháng ngày đầy gian khó đã cùng nhau vượt khó, góp công, góp sức xây dựng nhà máy trở thành một cơ sở sửa chữa súng, pháo lớn của quân đội ta.