Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng đó là những người lính trinh sát. Ở họ hội tụ nhiều kỹ năng như võ thuật, ngụy trang, rà phá bom mìn. Vượt qua những nội dung huấn luyện bằng lí trí và lòng dũng cảm bởi lẽ trong mỗi người lính trinh sát luôn có bản lĩnh của người đi tiên phong. Đoàn Trinh sát 31 Bộ Tham mưu Quân khu 3 là một đơn vị như vậy.