Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 144:

- Quy tập 2 HCLS tại khu vực Động Mít, xã Hải Lê, thị xã Quảng Trị.

- Lễ đón nhận và an táng 6 HCLS tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

- Đội K92: Tìm thân nhân các liệt sĩ quê miền Bắc.

- Hành trình đón liệt sĩ Nguyễn Tiến Sơn.