Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, góp công góp sức vào thắng lợi toàn diện ấy không thể thiếu một đội quân được mệnh danh là "bức tường sắt", đó là lực lượng dân quân tự vệ. Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một "bức tường sắt" của Tổ quốc, vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã.