Đã cách đây hơn 60 năm, nhưng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh khóc trong buổi lễ đặt vòng hoa ở tượng đài liệt sĩ ngày 31/12/1954 vẫn có thể chạm tới trái tim của hàng triệu người. Bác đã viết: " Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá Quốc kỳ, tiếng thơm các liệt sĩ sẽ muôn đời truyền với sử xanh, một nén hương thanh vài lời an ủi"...Đất nước hôm nay nở hoa độc lập, kết quả tự do, là nhờ sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ và biết bao người con ưu tú khác, những người tuy may mắn trở về nhưng đã để lại chiến trường cả tuổi thanh xuân và một phần cơ thể. Với truyền thống, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", nhiều năm qua Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta đã luôn cố gắng làm tốt công tác chính sách quân đội, và hậu phương quân đội, để mỗi thời khắc đi qua đều là những năm tháng trọn nghĩa, vẹn tình.