Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 254  sẽ dành toàn bộ thời lượng để nhìn lại hành trình thực hiện nhiệm vụ hơn 1 năm của 63 thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1. Một hành trình đầy ý nghĩa và đáng tự hào của những người lính Quân y mũ nồi xanh Việt Nam.