Hơn nửa thế kỉ đã trôi qua của chiến thắng trận đầu hải quân nhân dân Việt Nam, những bài học kinh nghiệm đặc biệt là bài học "lấy nhỏ đánh lớn", "lấy ít địch nhiều", tinh thần quyết đánh, dám đánh và biết đánh thắng kẻ thù từ trận chiến này vẫn còn nguyên giá trị và được Quân chủng Hải quân phát huy lên một tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.