"Từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam ta thật là anh hùng"

(Trích phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1946 - 20/10/1966), ngày 19/10/1966. Băng ghi âm lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia 1)