"Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần"

(Trích lời  của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết đăng trên Báo nhân dân, số 236, ngày 09 - 10/10/1954, với bút danh "C.B")