“Cái gì không có lợi cho địch là có lợi cho ta”

(Trích Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Mười khó khăn của Pháp” bút danh C.B, đăng Báo Nhân dân, số 27, ngày 01/10/1951)