"Bản chất của hòn đá là cứ ỳ ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù tảng đá to mấy, nặng mấy, cũng phải lăn"

- Trích Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" ngày 10/9/1955, đăng trên Báo Nhân dân, số 560, ra ngày 14/9/1955 -