"Kiên quyết nâng cao dần mức sống của nhân dân... đồng thời giảm nhẹ dần sự đóng góp của nông dân"

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong bài xã luận "Lễ mừng Quốc khánh 2/9/1955" đăng trên Báo Nhân dân, số 549, ra ngày 03/9/1955)