"Phải quyết chiến quyết thắng, nhưng chớ chủ quan khinh địch..."

(Trích Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Việc đình chiến ở Triều Tiên" đăng trên Báo Nhân dân, số 130, từ ngày 16-20/8/1953;bút danh C.B)