"Phụ nữ cần phải học tập tiến bộ nhiều hơn nữa"

_Trích bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc, ngày 01/8/1960, đăng trên Báo Nhân dân số 2327, ngày 02/8/1960_