"Dựa vào nhân dân thì việc gì, dù khó đến đâu cũng có thể làm được"

(Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: "Sức mạnh nhân dân" bút danh H.B, đăng trên Báo Nhân dân số 502, ngày 28/7/1955)