"Những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi"

(Trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô" ngày 5/9/1954)