Vùng đất thép kiên cường có những người lính đã ghi tên mình vào lịch sử với nhiều chiến công xuất sắc. Từ những năm tháng gian khổ đấu tranh giữ nước, đến những ngày đánh đuổi tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri tạo dựng lên vành đai vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng tiếp tục theo dõi "Lũy thép biên giới Tây Nam" trong chương trình "Sự kiện nhân chứng" phát sóng ngày 13/7/2020.