Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay nghề báo luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, sức mạnh của báo chí là tạo ra dư luận và xã hội, khởi đầu cho những hành vi, những tác động mạnh mẽ trong xã hội. Chính vì vậy, ngoài việc không ngừng học hỏi để bắt đầu xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, cung cấp cho độc giả những thông tin chất lượng, hấp dẫn, phản ánh trung thực, sinh động đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Nhà báo còn phải là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân đồng thời góp phần định hướng dư luận xã hội, phản bác các luận điệu vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần không ngừng đổi mới, sáng tạo, những nhà báo