Uống nước nhớ nguồn, các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau khi đến với khu di tích Kim Liên đều có một tâm niệm được nghe những câu chuyện giản dị, đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được học tập và làm theo những điều Người đã căn dặn, to lớn nhất vẫn là vững bước đi trên con đường mà Đảng và bác Hồ đã lựa chọn.