"Những giọt máu bất tử, hàng bia mộ trùng tên, nước mắt mẹ không còn, người chiến sĩ duy nhất sống sót bên ngôi mộ mang tên chính mình". Các đồng chí, những người con dũng cảm, trung kiên, luôn được Đảng, nhà nước và nhân dân ta tạc dạ ghi công. Và Trung đội cảm tử trên cầu Thạch Hãn sẽ luôn sống mãi trong lòng nhân dân.