Dòng sông Long Đại, dòng sông tuổi thơ của mỗi người dân nơi đây, của những O du kích làng Long Đại. Dường như lịch sử đã chọn con sông này để thử thách ý chí người dân Long Đại và bên dòng Long Đại hiền hòa hôm nay cuộc sống đôi bờ đã rất khác. Sự hồn nhiên tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ, nụ cười hiền hậu, viên mãn của các bậc cao niên đang bừng lên sức sống mới. Và ắt hẳn trong lòng mỗi người dân Long Đại hôm nay và mãi sau, cái tên "Bến đưa quân" sẽ còn mãi.