Chiến tranh đã trôi qua hơn 45 năm nhưng những trận không chiến của nhân dân Việt Nam với không quân Mỹ vẫn luôn là trang sử chói lọi đầy tự hào, nhiều phi công Việt Nam đã đi vào sử sách bởi lòng gan dạ, quả cảm cùng cách đánh táo bạo, hiệu quả. Ngày hôm nay truyền thống đó đang được viết tiếp bởi quyết tâm, bởi nhiệt huyết của thế hệ trẻ vinh dự đứng trong hàng ngũ Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.