Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 tiền thân là Trung đoàn Không quân Vận tải 918 được xây dựng và trưởng thành cùng với sự phát triển của không quân nhân dân Việt Nam. Lịch sử đã có nhiều ghi nhận về những chiến công, sự đóng góp trong công cuộc chiến đấu, phục vụ chiến đấu và xây dựng đất nước của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam nói chung và phi công, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 nói riêng. Làm nên những chiến công chung đó là những dấu ấn thầm lặng của phi công, thành viên tổ bay AH-26.