Sốt rét là căn bệnh truyền nhiễm phổ biến tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, các kỹ thuật viên làm chuyên gia côn trùng phải trải qua nhiều vất vả, hiểm nguy để bắt loài muỗi trung gian truyền bệnh chính. Việc bắt muỗi hầu như chỉ diễn ra vào đêm tối, dù có trang bị bảo hộ đầy đủ thì nhiều cán bộ kỹ thuật viên chuyên ngành côn trùng đôi khi vẫn bị muỗi đốt và bị truyền bệnh sốt rét. Nhưng họ không nản lòng bởi việc thu thập điều tra muỗi sẽ góp ích rất nhiều đến phòng chống bệnh sốt rét ở các vùng miền địa phương, nghề của họ là như vậy.