Nếu không có những bức ảnh lịch sử, các thế hệ sau khó có thể hình dung cuộc tổng khời nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội vào tháng Tám năm 1945 đã diễn ra như thế nào. Lúc đó, một chàng trai 29 tuổi làm nghề chụp ảnh ở Hà Nội may mắn được sống trong thời khắc lịch sử của dân tộc. Bằng tâm, tài và sự nhanh nhẹn cùa mình đã giúp cho sự kiện lịch sử đó được sống mãi. Ông là Vũ Năng An.