Cần mẫn trong công việc, cẩn trọng trong mỗi nhiệm vụ được giao, vì những chuyến xe an toàn, hiệu quả luôn là điều mà mỗi cán bộ, sĩ quan trong Tiểu đoàn 302 luôn hướng đến. Tất cả đều xuất phát từ tinh thần tự giác của mỗi cá nhân chiế sĩ, luôn "Học Bác từ những việc nhỏ".