Chứng kiến tận mắt Nhà thờ Đức Bà chìm trong biển lửa, người dân Paris đã không khỏi bàng hoàng, đau khổ trước sự sụp đổ của biểu tượng có niên đại hơn 800 năm qua của thành phố. Cộng đồng quốc tế cũng chia sẻ mất mát này với thủ đô Paris.