Cô gái người Anh Emily Coxhead đã quyết định ra mắt tờ Happy News chuyên đưa những tin tốt đẹp sau khi nhận ra mạng xã hội và tin tức ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý của mình.