Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo về những âm mưu chống phá của nước ngoài mà nước này và quốc gia láng giềng Iraq phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ chủ quyền và nền độc lập của hai quốc gia Trung Đông.