Trên mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng, từ bước khởi điểm vô cùng khó khăn, thiếu trốn trải qua 1/4 thế kỷ xây dựng với bản lĩnh và tinh thần tự lực, tự cường, thi đua vượt mọi khó khăn trở ngại. Với tinh thần lao động sáng tạo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động nhà máy Z114 tự hào đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng tiềm lực quốc phòng nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.