Có người ví Phú Yên như một gian phòng, ba bề là vách núi, cửa mở ra Biển Đông. Khi mới đến đây, các ngư dân tiến sâu vào đất liền khai hoang lập đất, định cư lạc nghiệp, cánh cửa hướng ra biển dường như bỏ ngỏ. Tuy nhiên, theo diễn tiến của lịch sử việc tiến ra biển, chinh phục biển cả trở thành công cuộc tất yếu. Tâm thế của ngưởi Phú Yên trước biển đã thay đổi và chính họ cũng đang từng ngày làm nên sự khởi sắc cho quê hương.