Đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh tuyến chi viện chiến lược kết nối sức mạnh toàn bán đảo Đông Dương, nơi đây đã trở thành biểu tượng cho cả cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bản thân địa bàn rừng núi Trường Sơn cũng vô cùng khắc nghiệt với con người, hành trình mở đường, hành trình đi đến thắng lợi cuối cùng của bộ đội 559 luôn được đặt ra giữa sự sống và cái chết. Chính vì vậy trên chiến trường huyền thoại không thiếu sự góp mặt của lực lượng Quân y.