Rubik Cuộc sống ngày 04/11/2018 có những nội dung chính sau đây: 

- Tiểu điểm: Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh: Khách đến nhiều, chi tiêu ít.

Cô gái đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật.

- Hình ảnh ấn tượng: Rộn ràng điệu nhảy Garba.