Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 09/11/2018 có những nội dung chính sau đây: 

- Tiêu điểm: Băn khoăn về các tiêu chí trong chương trình sữa học đường tại Hà Nội.

- Trò chuyện với Blogger du lịch Trần Việt Phương - Người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.

- Hình ảnh ấn tượng: Bữa trưa ý nghĩa cho bà con lao động nghèo.