Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 07/11/2018 có những nội dung chính sau đây: 

- Tiêu điểm: Khổ vì siêu dự án treo suốt 26 năm giữa lòng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

- Gặp gỡ người sáng lập Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội.

- Hình ảnh ấn tượng: Độc đáo vẽ Henna của người Ấn Độ.