Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 20/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Trục lợi từ nhà ở xã hội.

- Gặp gỡ nghệ nhân Đặng Văn Tiên - Người thổi hồn vào tò he.

- Hình ảnh ấn tượng: "Vẻ đẹp công nghệ" từ thiết bị bay không người lái.