Những em nhỏ sinh ra được sống cuộc sống đủ đầy. Những công nhân chuyên nghiệp. Những đêm nồng ấm tình quân dân.Thành quả đó đã được xây đắp nên từ những điều khó khăn không tưởng ở một địa bàn vùng sâu vùng xa.