Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 01/8/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Xây dựng quy hoạch doanh trại khoa học, bền vững.

- Góp phần khẳng định và lan tỏa phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

- Nga công bố học thuyết hải quân mới.