Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 31/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thái Nguyên.

- Chất lượng huấn luyện là kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

- Ngày mai bắt đầu thu phí không dừng.

- Không để bị đánh lừa bởi thông tin xấu độc.