Theo tổng hợp của Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị), trong 7 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai thực hiện hơn 100 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 55 nghìn lượt người có công với cách mạng, người nghèo trên địa bàn cả nước, số tiền thuốc cấp phát gần 1,3 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng người có công trên địa bàn với hơn 10 nghìn suất quà, 56 ngôi nhà đại đoàn kết; tặng các trạm y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng nhiều trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh và điều trị cho người dân địa phương; tổng các phần quà trị giá hơn 10 tỷ đồng.