Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày vừa qua, thay vì lựa chọn đi du lịch xa, nhiều gia đình chọn ở lại Hà Nội và trải nghiệm làm các đồ chơi Trung thu nhưng theo một cách khác, sáng tạo hơn.