Giữa quảng trường Ba Đình lộng gió và ấm nắng mùa thu, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Tại đây, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay giữa bầu trời Hà Nội, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập - tự do - hạnh phúc. Và hiện nay, mỗi ngày, lá cờ ấy được trang trọng kéo lên chào ngày mới, thể hiện sự trân trọng của thế hệ hôm nay đối với nền độc lập tự do mà cha ông ta đã dày công vun đắp, dựng xây.