Nhiều năm qua, chúng ta dễ dàng bắt gặp mô hình “Bát cháo tình thương” phổ biến rộng rãi ở các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đô thị trung tâm. Nhưng trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam, vượt qua những khó khăn, cách trở về khoảng cách địa lý, địa hình và điều kiện vật chất, mô hình này đã được những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng A Nông, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đưa đến với các bệnh nhân nghèo ở huyện biên giới Tây Giang.